PATRON - licencjonowany zarządca nieruchomości od 2000 roku
zdj glowa

przykład planu kosztów

I. Koszty zarządu nieruchomością wspólną:
1. Obsługa techniczna, konserwacja instalacji, drobne naprawy i przeglądystawka zł/m2
2. Energia elektrycznastawka zł/m2
3. Utrzymanie czystości i zielenistawka zł/m2
4. Zarządzanie i Administracjastawka zł/m2
5. Ubezpieczeniestawka zł/m2
6. Woda pomieszczeń wspólnychstawka zł/m2
II. Wyodrębniony Fundusz Remontowy
fundusz remontowypo zaakceptowaniu stawki przez współwłaścicieli
III. Zaliczki na świadczenia indywidualne:
1. Ogrzewaniedo ustalenia ze wspólnotą
2. Ciepła wodado ustalenia ze wspólnotą
3. Zimna wodado ustalenia ze wspólnotą
4. Wywóz śmieci do ustalenia ze wspólnotą
5. Domofondo ustalenia ze wspólnotą
(rozliczanie zaliczek następuje po trzech pierwszych miesiącach funkcjonowania budynku)

Specyfikacja czynności i zakres usług:

1. Obsługa techniczna, konserwacja instalacji, drobne naprawy i przeglądy

Stawka obejmuje: zaliczka na ewentualne awarie na terenie nieruchomości nie objęte gwarancją na urządzenia i rękojmią na roboty budowlane (na przykład zbita szyba) oraz na koszty bieżącego nadzoru nad sprawnością urządzeń w budynku. Nadwyżka z tych środków jest przekazywana na odrębne konto funduszu remontowego.

Administrowane przez nas nieruchomości są pod stałym nadzorem sprawdzonych ekip konserwatorskich. Usuwanie awarii i dokonywanie napraw odbywa się bardzo sprawnie ponieważ mieszkańcy otrzymują od administratora spis kontaktów telefonicznych do osób nadzorujących poszczególne instalacje.

2. Energia elektryczna pomieszczeń wspólnych

stawka obejmuje: koszty związane z oświetleniem terenu nieruchomości, koszty oświetlenia klatek schodowych i pobór energii do instalacji domofonowej, kamer i wind

3. Koszt utrzymania czystości zieleni

- stawka obejmuje:

Czynności kontrolne:

Czynności porządkowe:

4. Zarządzanie wraz z księgowością i Administracja

Stawka obejmuje: wszystkie czynności wymienione wcześniej pod hasłami Etap I, II, III oraz poniżej wyszczególnione:

5. Ubezpieczenie budynku

Obejmuje: pożar, uderzenia pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, grad, woda wodociągowa, powódź, obsunięcie ziemi, lawina, napór śniegu, trzęsienie ziemi, uderzenie pojazdu, dym uderzenie akustyczne, odpowiedzialność cywilną członków wspólnoty.

6. Woda pomieszczeń wspólnych

Obejmuje wodę zużywaną do celów sprzątania, mycia klatek schodowych, okien, podlewania terenów zielonych oraz innych celów gospodarczych na terenie nieruchomości

Prowadzenie prac remontowych jest nadzorowane przez pracownika Zarządcy posiadającego uprawnienia budowlane. Prace remontowe zlecane są najczęściej obcym podmiotom gospodarczym po przeprowadzeniu konkursu ofert lub przetargu.

PATRON,
Wejnerta 12, 02-619 Warszawa,
Tel/Fax: 22 844 26 91,
biuro@FZNpatron.pl

Nasze cele przy zarządzaniu nieruchomością:

  • satysfakcjonujące wyniki finansowe nieruchomości,
  • utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym,
  • ułatwienie dostępu do informacji o funkcjonowaniu nieruchomości,
  • pozytywne postrzeganie właściciela wśród właścicieli innych nieruchomości,
  • zwracanie uwagi na rzeczy, które w przyszłości mogą mieć wpływ na funkcjonowanie nieruchomości.

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Warszawa